Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ toàn dân đồng lòng, chung sức tham gia chống dịch COVID-19, Hoàng Gia Phú củng nổ lực đóng góp chút sức lực hướng đến người dân đang gặp khó khăn vì đại dịch […]