Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ toàn dân đồng lòng, chung sức tham gia chống dịch COVID-19, Hoàng Gia Phú củng nổ lực đóng góp chút sức lực hướng đến người dân đang gặp khó khăn vì đại dịch Covid 19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *